Tether podpisuje MoU z BTguru, aby zwiększyć wolność kryptowalut w Turcji

Tether współpracuje z BTguru w celu wspierania wykorzystania kryptowalut i edukacji w Turcji, dążąc do połączenia bankowości z technologią blockchain.

  • NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
  • Tether współpracuje z turecką firmą kryptowalutową BTguru w celu zwiększenia wykorzystania zasobów cyfrowych i technologii blockchain w Turcji.
  • W ramach współpracy opracowane zostaną programy edukacyjne mające na celu informowanie interesariuszy o korzyściach płynących z kryptowalut i ich odpowiedzialnym wykorzystaniu.
  • MoU ma na celu połączenie tradycyjnej bankowości z nowymi technologiami kryptograficznymi za pośrednictwem ram peer-to-peer (P2P).

Tether, firma stojąca za stablecoinem USDT, nawiązała współpracę z turecką firmą kryptowalutową BTguru. Współpraca ta, sformalizowana poprzez protokół ustaleń (MoU), ma na celu promowanie wykorzystania aktywów cyfrowych i technologii blockchain w całej Turcji. Partnerstwo koncentruje się na opracowywaniu programów edukacyjnych i odkrywaniu nowych możliwości biznesowych w krajowym sektorze bankowym i finansowym.

Tether i BTguru wzmacniają tureckie ramy kryptowalutowe

MoU pomiędzy Tether i BTguru stanowi znaczący krok w kierunku integracji aktywów cyfrowych z głównym nurtem operacji finansowych w Turcji. Umowa określa plany tworzenia inicjatyw edukacyjnych w celu zapoznania prywatnych i publicznych interesariuszy z korzyściami płynącymi z kryptowalut i technologii blockchain. Co więcej, programy te mają na celu zwiększenie zrozumienia i odpowiedzialnego wykorzystania tych technologii w różnych sektorach.

Co więcej, Tether i BTguru mają zbadać potencjał technologii peer-to-peer (P2P). Wykorzystają rozległą sieć BTguru, aby ułatwić dialog z najważniejszymi instytucjami finansowymi, mając na celu wspieranie szerszej akceptacji i integracji aktywów cyfrowych w tradycyjnych ramach bankowych. Ten aspekt partnerstwa podkreśla strategiczne posunięcie mające na celu wypełnienie luki między konwencjonalną bankowością a ewoluującym krajobrazem kryptowalut.

Oprócz działań edukacyjnych, partnerstwo będzie badać praktyczne zastosowania technologii w sektorze finansowym. Jednym z głównych obszarów zainteresowania będzie tokenizacja rzeczywistych aktywów. Inicjatywa ta oferuje bankom nowe sposoby cyfrowej obsługi aktywów, potencjalnie zmieniając sposób zarządzania, handlu i zabezpieczania aktywów.

Innym kluczowym obszarem współpracy jest ocena rentowności regionalnych sieci płatności, które mogłyby działać przy użyciu walut cyfrowych. Badając te możliwości, Tether i BTguru dążą do zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa i dostępności transakcji finansowych w całym regionie. Badania te są na czasie, ponieważ Turcja wykazuje wysoki wskaźnik adopcji kryptowalut, a znaczna część jej populacji aktywnie angażuje się w transakcje kryptograficzne.

Ulepszenia regulacyjne zwiększają atrakcyjność kryptowalut w Turcji

Ekspansja Tether na rynek turecki ma strategiczne znaczenie. W ostatnim czasie Turcja wykazała szybki wzrost adopcji kryptowalut, co czyni ją istotnym graczem w globalnej gospodarce kryptowalutowej. Wynika to z wysokiego wolumenu transakcji i znacznego odsetka PKB reprezentowanego przez zakupy stablecoinów.

Partnerstwo Tether z BTguru zbiega się w czasie z poprawą otoczenia regulacyjnego Turcji. Po usunięciu z szarej listy Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), Turcja wykazała znaczny postęp w ulepszaniu swoich protokołów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ten postęp regulacyjny sprawia, że Turcja jest jeszcze bardziej atrakcyjnym rynkiem dla firm kryptowalutowych, które chcą rozszerzyć swoją działalność.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours